Beschreibung: Metall-Fass, kurzer Roll Barrel, Bin, Eimer & Trommel Auswirkungen;Metall Foley

Beschreibung: Metall-Fass, kurzer Roll Barrel, Bin, Eimer & Trommel Auswirkungen;Metall Foley

Beschreibung: Metall-Fass, kurzer Roll Barrel, Bin, Eimer & Trommel Auswirkungen;Metall Foley

Beschreibung: Entfernte Heavy Metal Rumble Metall Foley;Sonstige Foley-Aktionen